De Vos diensten

Uw post en pakketten beter geregeld?
Neem contact op en we informeren u graag.

Stuur ons een bericht Bel ons

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Vos diensten onderneemt met respect voor milieu en maatschappij. Dit uit zich o.a. in de keuzes die wij maken voor wat betreft:

 • Papier
 • Afval
 • Voertuigen
 • Faciliteiten
 • Personeel

Papier

Het papier dat de Vos diensten inkoopt is voorzien van een FSC keurmerk en een Ecolabel. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Het Ecolabel is het Europees milieukeurmerk voor non-food producten en diensten, die minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten, met name door energie- en waterbesparing, afvalreductie of het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht, water en bodem.

Tevens werken wij met beveiligde printoplossingen op de printers en kopieermachines, dit wil zeggen dat de documenten pas na het ingeven van een code worden afgedrukt, hetgeen de documentbeveiliging vergroot en ongewild afdrukken voorkomt. Dit levert een ruime besparing op van papier, milieubelasting en een aanzienlijke beperking van CO2.

Afval

De Vos diensten streeft naar het beperken van afval door post te transporteren en aan te leveren bij onze bezorgers in kratten die in ons proces hergebruikt worden. Voor het aanleveren van post aan diverse vervoersbedrijven wordt er gebruik gemaakt van europallets, vanwege de milieuvriendelijke grondstof voor pallets en verpakkingen. Hout is een hernieuwbare grondstof, makkelijk te recyclen, vrijwel CO2-neutraal en houten pallets zijn eenvoudig te repareren. Afval (papier, restafval) wordt gescheiden ingezameld en de containers worden pas opgehaald indien ze vol zijn, hierdoor worden de transportstromen minder en dus CO2-uitstoot verminderd.

Voertuigen

Eén van onze voornaamste doelstellingen is uiteraard het moderniseren van ons wagenpark om brandstof te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Het moderniseren van voertuigen is cruciaal, maar het opleiden van chauffeurs is bijna even belangrijk. Chauffeurs moeten weten dat duurzame bewustwording erg belangrijk is, dit komt namelijk ten goede van brandstofbesparing en CO2 uitstoot. Momenteel hebben wij het wagenpark uitgevoerd met de schoonste diesel technieken die verkrijgbaar zijn, de EURO6, hetgeen resulteert in minimale Co2 & Nox uitstoot. 80% van het wagenpark is uitgevoerd met de zeer schone AdBlue® techniek waardoor de Nox gereduceerd wordt naar bijna 0% uitstoot Nox (stikstofoxide). Wij investeren dus zeer bewust in de schoonste technieken voor het wagenpark om de Co2 & Nox uitstoot te reduceren. De voertuigen zijn voorzien van een GPS systeem. Hierdoor weten wij waar de chauffeurs rijden, daar wordt de planning op afgestemd en worden er geen onnodige kilometers gemaakt.

Faciliteiten

Bestaande faciliteiten worden gemoderniseerd door verouderde technologieën geleidelijk te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. Eenvoudige maatregelen zoals meer efficiënte verlichting, geoptimaliseerde luchtverversings- en verwarmingssystemen, leveren met name op de langere termijn veel op.

Personeel

Voor onze medewerkers wordt een klimaat gecreëerd waar ze zich betrokken en thuis voelen, dit blijft zelfs van toepassing als ze niet meer bij De Vos diensten werkzaam zijn. We zorgen voor diversiteit binnen de organisatie en een veilige werkomgeving waar mensen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Mensen met een arbeidsbeperking. kunnen via deeltijdwerk de vereiste werkervaring opdoen als chauffeur of sorteerwerknemer.

Track and Trace

 • Voer hier uw Track and Trace code, postcode en land van bestemming in:

 • Of download de MijnPakket App van PostNL om eenvoudig uw pakket te kunnen volgen. De app is beschikbaar voor Android en iOS.

 • iOS MijnPakket
  MijnPakket voor iOS

  Android MijnPakket
  MijnPakket voor Android